SIRikt 2014

26. – 30. 5. 2014

SIRikt 2014 - 26. – 30. 5. 2014

Četrtek

#sirikt

*Program Konference Na poti k e-kompetentni šoli je okviren, mogoče so manjše dodatne spremembe

  Vitranc Kompas A Kompas B Kompas C Ramada Resort (Larix) Ovalna 1 Ramada Resort (Larix) Ovalna 2 Ramada Resort (Larix) Stara Domančičeva
7:30-9:00 Registracija udeležencev konference v hotelu Kompas
9:15-11:00 Otvoritvena plesna predstava (ples senc)

Uvodni nagovori  (posnetek)
Moderator: Nives Kreuh

Otvoritveni plenarni predavanji učencev:

Zakaj se raje učim iz digitalnega učbenika, Daša Bejat Krajnc (5. r)  (posnetek)

Kako mi je računalnik pomagal narediti raziskovalno nalogo, Lenart Bučar (7. r)  (posnetek)

11:00-11:30 Odmor
11:30-13:15 Prihodnost učenja, Scott Neuman, (SP)  (posnetek)

Don Kihot v visokošolskem izobraževanju? Ali: kako izboriti boj z institucionalnimi mlini na veter in podpreti na učečega osredotočen e-listovnik?, Thomas Strasser  (posnetek)

Sinergija e-projektov, Gregor Mohorčič, ZRSŠ, Andreja Čuk, ZRSŠ, Andreja Bačnik, ZRSŠ, Anita Poberžnik, ZRSŠ, Tanja Rupnik Vec, ZRSŠ in Tomi Dolenc, ARNES  (posnetek)

Zaključek plenarnega dela in najave

13:15-15:00 Kosilo
15:00-16:30 Sejem daj-dam

Moderatorji: Nives Markun Puhan, Liljana Kač in Simona Cajhen

Šolska knjižnica & spletni dnevnik, Korak k medijski pismenosti, Urša Bajda, Nevenka Mandelj

Učenje na daljavo, Andrej Oberwalder Zupanc

Spletno orodje Socrative in poučevanje s tabličnimi računalniki, Mateja Tovornik

Kurikularne povezave v pedagogiki 1 na 1 omogočajo kompetence 21. stoletja, Iztok Škof

Uporaba e-listovnika v razredu, Polona Trop, Petra Čalić

Sodelovalno reševanje problemov pri opravljanju kolesarskega izpita, Andreja Žavbi Kren

Preverjanje in ocenjevanje znanja s kvizom v Moodlu, Mojca Dolinar, Marija Pisk

E-listovnik v formativnem spremljanju znanja pri pouku matematike: krog in krožnica, Elizabeta Žabkar

Poglej doma, ustvari v šoli, Dagmar Logar

Prednosti in izzivi uporabe tabličnega računalnika pri pouku, Irena Gole

IKT kot pomoč pri odkrivanju šibkih področij znanj posameznika in uporaba teh podatkov za individualizacijo pouka, Janja Jakončič, Tanja Ahčin

Učenje v naravi z uporabo tabličnih računalnikov, Brigita Klemen, Alenka Žerovnik

E-listovnik: “Boljši sem in imam dokaz!”, Lea Senica

Uporaba videokamere pri refleksiji in spodbujanju jezikovnih zmožnosti pri najmlajših otrocih, Bernarda Hvala, Dejan Čegovnik

Učenje programiranja na primerih iz elektrotehnike, Tomaž Kušar

E-listovnik – učitelju v pomoč, Anita Smole, Sonja Strgar

Sodelovalno delo in učenje s tabličnimi računalniki, Boštjan Papež

Tablični računalnik in barvni kontrasti pri pouku likovne umetnosti, Franc Grobelšek

Vabljena predavanja

Moderator: Amela Sambolić Beganović

Tek za učečimi – Poučevanje na razprodaji na Facebooku ,
Jens Haugan

New-age raziskovanje in individualizirano učenje za ves Facebook,
Boris Berenfeld, Tatiana Krupa

Evropske digitalne kompetence
Barbara Neža Brečko

Kompetence za 21. stoletje v projektu Uvajanje e-gradiv in e-storitev,
Simona Slavič Kumer

Podpora pri uporabi razvitih e-vsebin in e-storitev – zgodba pilotnega projekta, Janko Harej, Amela Sambolić Beganović

Odprto izobraževanje na Osnovni šoli Savsko naselje in v Vrtcu Trnovo v okviru iniciative Opening up Slovenia, Verica Šenica Pavletič, Suzana Antič, Mihajela Črnko, Marjeta Pučko

 

posnetek

Kratke predstavitve: učenje

Moderator: Susanne Volčanšek

Želimo si učence, ki bodo znali načrtovati svoje učenje! (Spodbujanje ustvarjalnosti s pomočjo e-listovnika pri angleščini, slovenščini in ljudskih plesih), Magda Doberšek, Nataša Robič, Tina Zendzianowsky Čavš

Uporabniška izkušnja uporabe Eu-folia, Katarina Bizjak Slanič

Medpredmetna povezava v učnem okolju Mahara, Jožica Tratar, Breda Kerčmar, Slavica Balek Haddaoui, Sandra Vereš

Izdelava spletne strani za učno podjetje s storitvijo Googlova spletna mesta, Janez Černilec

Drevo v treh letnih časih, Simona Zobec, Ivanka Federnsberg-Turinek

Tudi jaz @prostovoljim: uporaba družbenega omrežja Twitter v višješolskem programu Organizator socialne mreže, Janja Rakovec

 

posnetek 1.del
posnetek 2.del
posnetek 3.del

Kratke predstavitve: učenje

Moderator: Suzana Ramšak

Kako najbolje izkoristiti čas v razredu, ko so učitelji in učenci skupaj, Rafaela Kožlakar, Breda Gruden, Stanislava Polajžer, Bernarda Trstenjak, Maja Vičič Krabonja, Viljenka Šavli

Spletkova učilnica za obrnjeno učenje, Mojca Pozvek

EUFOLIO – PRVI KORAKI pri zgodovini, Mitja Turk

Uvajanje listovnika v okviru projekta EUFolio, Suzana Cvirn Guček, Anka Novak Ćehajić, Daniela Potočnik, Tone Krajnc

Spletno raziskovalno učenje robotike, Andrej Koložvari

 

posnetek

Kratke predstavitve: učenje

Moderator: Silva Kmetič

E- portfolio otroka kot izhodišče za načrtovanje tem in projektov v vrtcu, Darija Hohnjec

Učenje geometrije z ali brez IKT?, Silva Kmetič, Tomaž Miholič, Vinko Zobec

Z GeoGebro na tablicah nad funkcije, Simona Pustavrh

Razvoj digitalnih kompetenc pri delu z nadarjenimi učenci, Nela Bejat Krajnc, Bor Černec

S tabličnim računalnikom pri pouku likovne umetnosti ter tehnike in tehnologije, Frančiška Hvalc

Razvijanje kompetence učenje učenja z uporabo IKT, Damjana Krivec Čarman

 

posnetek – 1.del
posnetek – 2.del

Kratke predstavitve: učenje, poučevanje, vrednotenje, varnost, prostor, podpora

Moderator: Barbara Lesničar

S pomočjo spletnega okolja učenci razvijajo kritično mišljenje in se urijo v načrtovanju in evalviranju svojega učenja, Maruša Bogataj, Katja Knific, Branka Vodopivec, Eva Traven

E-učbeniki prihodnosti, Matija Lokar

Gluh sem – nalogo bi rad prekretal, Katja Kastelic, Romana Kolar, Veronika Ciglar

(Ne)varna uporaba interneta v šoli, Iris Kravanja Šorli, Tatjana Božič Geč

Odprto učno okolje v 3. razredu, Mateja Pintar

Razvijanje kompetenc z igranjem dopisnega šaha, Viktor Jemec

 

posnetek

NeTičNeMiš

Moderatorji: Mojca Suban, Alenka Andrin in Radovan Krajnc

Evropski teden mobilnosti, Nada Rajtman

Vrednotenje nalog iz e-učbenika in diferencirano preverjanje naravoslovnega znanja v e-učilnici, Manja Kokalj, Uroš Ozmec, Franc Jakoš

Z mobilnikom po zaklad, Polona Vodičar, Tadeja Zupanc

Francoska revolucija, animirana izobraževalna igra, Bostjan Kernc, Nina Arlič, Miha Kavšek

IKT je bila ključni dejavnik pri izdelavi projektne naloge v okviru projekta Slovenski učni krogi, Roman Živič

Glasovanje v oblaku, Maja Kosmač Zamuda

Video predstavitev kot prednostna komponenta e-listovnika pri iskanju zaposlitve, Dejan Paska

Naj bom e-vremenar? Zakaj ne? Jezerka Beškovnik, Maja Gržina Cergolj

Sodelovalno učenje fizike s tablicami, Mirijam Pirc

Zvrnjeno učenje preko foruma v spletni učilnici, Mojca Janžekovič

Tablični računalniki in spletne interaktivne naloge za učenje in poučevanje angleščine, Vera Stoilov Spasova

Sodelujem in vrednotim tudi s pomočjo e-orodij, Tina Žagar Pernar, Tatjana Lotrič Komac

Plakati za vse – GLOGSTER, Robert Murko

Kaj je obrnjeno poučevanje? Janja Androić, Franci Kolar

Kemija je padla na glavo, Irena Rutar

 

posnetek

16:30-17:00 Odmor
17:00-18:30 Kratke predstavitve: vrednotenje

Moderator: Tanja Rupnik Vec

Šport skozi Nikine oči, Danijela Ledinek, Nika Grešovnik

eListovnik v funkciji formativnega spremljanja – Veščine sodelovanja in komuniciranja pri pouku psihologije, Jasna Vuradin Popovič, Tanja Rupnik Vec

Dijaku prijazno skupinsko ocenjevanje znanja ob podpori e-listovnika, Tina Petkovšek

Načrtovanje, izvedba in vrednotenje dramatizacije mitološke zgobe ob podpori IKT tehnologije, Nataša Plevnik, Danijela Radjen

Različni pogledi na e-listovnik in njegova vloga v procesu učenja, Leonida Novak, Ada Holcar Brunauer

 

posnetek

Kratke predstavitve: poučevanje

Moderator: Irena Simčič

Začetno učenje jezika na daljavo, Špela Bagon

(Ne)omejene možnosti poučevanja slovenščine na daljavo – dopolnilni pouk slovenščine na daljavo, Monika Kovačič

Obrnjeno (flipped) učenje ter denarni fenomeni v angleščini, Margit Berlič Ferlinc, Maja Urlep

Osnove programiranja z uporabo App inventorja in načel kombiniranega učenja, Boštjan Resinovič

 

posnetek

Kratke predstavitve: poučevanje

Moderator: Sonja Rajh

Od vrta do Facebooka – in kaj je vmes? Urška Bučar

Tablica pri pouku: pomoč ali ovira, Nataša Jeras

Raba tabličnega računalnika pri pouku v 5. razredu, Irena Gole

Prilagajanje dejavnosti v 3. razredu učencem z motnjami branja in pisanja, Anita Smole, Sonja Strgar

Ali se učenci znajo samostojno učiti s spletom, Anamarija Jeler

E-listovnik v karierni orientaciji osnovnošolcev, Bojana Breznikar

 

posnetek

Kratke predstavitve: poučevanje

Moderator: Igor Lipovšek

Pošiljanje rezultatov računalniško podprtih demonstracijskih meritev na mobilne naprave in njihova individualna obdelava, Milenko Stiplovšek, Samo Božič, David Kimovec

Uporabimo tablico, ko se splača, Nataša Kralj

Kako začeti s poučevanjem programiranja, Matija Lokar

Med prosojnicami in spletom, Ksenija Bračič Bračko

Spremljava pouka – Kako učenci/dijaki uporabljajo tablične računalnike?, Samo Božič

 

posnetek

Kratke predstavitve: podpora, prostor

Moderator: Mateja Sirnik

Digitalne kompetence pri učiteljih razrednega pouka, Tine Pajk

Izobraževalna igra – Aladin in njegova leteča preproga, Franc Jakoš, Mirko Đukić, Domen Verber

Vrednotenje digitalnih kompetenc skozi tekmovalni ciklus multimedijskih vsebin, Andrej Kociper

Mobilna aplikacija MojKomunikator, Vlasta Lah, Tina Črnič

Podpora učiteljem pri vpeljavi IKT, Klemen Urankar

 

posnetek

NeTičNeMiš

Moderatorji: Mojca Suban, Alenka Andrin in Radovan Krajnc

Misliti ali ne misliti – to ni več vprašanje (Razvijanje kritičnega mišljenja pri osnovnošolcih s pomočjo IKT), Vesna Gros, Renata, Krivec, Petra Mikeln

Otov indeks – izobraževalna računalniška igra, Tajda Štrukelj, Maja Šušteršič, Gorazd Vasiljević

Sezuti maček – izobraževalna računalniška igra za učenje dveh algoritmov, Ida Femc, Sara Ferlin, Klaudija Humar, Sabina Perenič

Tri – three blog, Alenka Pokeržnik, Janja Petar Ipšek, Branko Bele

Uporaba OneDrive pri šolskem delu, Majda Šubic

Z IKT do lastnega učnega gradiva, Barbara Hebar

E-učni listi ter učenci s posebnimi potrebami, Boštjan Papež

Učinek refleksije učenca na vrednotenje skupinskega sodelovalnega dela 1 : 1, Jerica Glavan

Skrivnostni Surini, Lucija Žnidarič, Aleša Žandar, Tadej Bogataj, Matej Zapušek, Jože Rugelj

Tangram, Lidija Jug

Preverjane znanja s pomočjo mobilnih naprav, Dragica Budić Banović

Avtentični pouk in terensko delo inovativnega oddelka v Avstriji, na Poljskem in v Londonu na podlagi koncepta inovativne pedagogike 1:1, Bernardka Radej

Z računalniško-izobraževalno igro po sledeh atlantide ter po osnovnih poteh programiranja funkcij in procedur, Katja Skubic, Davor Zupan, Sara Drožđek, Matej Zapušek, Jože Rugelj

Vse je lahko zgodba, Boris Volarič

Razvijanje jezikovnih spretnosti skozi medpredmetne povezave – primer spletnega dnevnika pri pouku angleščine v devetem razredu osnovne šole, Mojca Filipčič

 

posnetek

19:30- Podelitev nagrad natečajev in družabni večer z večerjo v dvorani Vitranc  (posnetek)