SIRikt 2014

26. – 30. 5. 2014

SIRikt 2014 - 26. – 30. 5. 2014

MojaObčina.si kot učni pripomoček

Maša Ribnikar

Portal MojaObčina.si se je na veliko slovenskih šolah že uveljavil kot najboljši način za obveščanje bližnje skupnosti. Šole imajo na voljo medij, prek katerega lahko pokažejo svoj prispevek k skupnosti. Tako lahko uporabijo portal za obveščanje o dogodkih, obenem pa poročajo o dejavnostih in uspehih učencev. Novice pa ne ostanejo le na spletnem portalu, ampak se širijo prek družabnih omrežij, prikažejo se na občinskih spletnih straneh ter mobilnem portalu, občani dobijo tedenske e-novice, lokalna glasila pa novice izvozijo v tiskano izdajo. Vse to le z enim vnosom novice!

Vendar MojaObčina.si šolam ponuja še veliko več: lahko ga izkoristijo kot prostor, na katerem učenci pridobivajo bistvene digitalne kompetence. MojaObčina.si je tako uporabljen kot medij, prek katerega učenci objavijo prispevke, ki nastanejo v okviru novinarskega krožka in interesna dejavnost se izza zidov šole preseli v virtualni prostor.

Ob veščinah pisanja se učenci naučijo tudi bolj specifičnih digitalnih veščin, kot je uporaba CMS sistema, priprava slik za splet, moč deljenja na družbenih omrežjih ipd. Naučijo se tudi pomena spoštovanja avtorskih pravic, še posebej pri uporabi slikovnega gradiva. Nenazadnje pa vsem lahko pokažejo rezultate svojega dela, kar zagotovo prinese zadovoljstvo in motivacijo za nadaljnje delo.

Med šolami, ki redno izkoriščajo možnosti portala MojaObčina.si so Osnovna šola Kanal,  Osnovna šola Frankolovo in Druga osnovna šola Slovenj Gradec.

Kategorija: Delavnice