SIRikt 2014

26. – 30. 5. 2014

SIRikt 2014 - 26. – 30. 5. 2014

prof. dr. Marko Mikuž

prof. dr. Marko MikužMarko Mikuž je leta 1977 z odličnim uspehom maturiral na I. gimnaziji Ljubljana Bežigrad, matematično-fizikalna smer. Šolanje je nadaljeval na takratni Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo, kjer je diplomiral in magistriral z odlično oceno. Doktorski naziv je pridobil leta 1988. Zaposlen je kot redni profesor na oddelku za fiziko Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Poleg tega je vodja Odseka za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev na Institutu Jožef Stefan. Je na čelu skupine slovenskih raziskovalcev, ki so v okviru mednarodne raziskovalne kolaboracije ATLAS na velikem hadronskem trkalniku (LHC) v Cernu potrdili obstoj tako imenovanega Higgsovega bozona. Posledica tega dosežka velike mednarodne raziskovalne skupine je bila Nobelova nagrada za fiziko (2013), ki sta jo dobila François Englert in Peter Higgs za teoretično razumevanje izvora mase oziroma obstoja delca. Od teoretične napovedi do eksperimentalne potrditve »je bilo treba delati 50 let, s tem, da se je zadnjih 20 let nekaj tisoč fizikov koncentrirano ukvarjalo z izjemno zahtevno pospeševalniško aparaturo, ki je omogočila to odkritje« pove prof. Mikuž. »Leta 2015 bomo ponovno zagnali veliki hadronski trkalnik z dvakrat večjo energijo kot doslej. Zato lahko upamo, da nam bo narava razkrila še katero skrivnost, ki jo zdaj še skriva,« zaključi prof. dr. Marko Mikuž.

 

Oglejte si tudi intervju z njim in njegovo spletno stran.