SIRikt 2014

26. – 30. 5. 2014

SIRikt 2014 - 26. – 30. 5. 2014

Kakšno šolo si želim?

Namen natečaja je združiti različne komponente (besedo, zvok, sliko, kolaž, fotomontažo in računalniško obdelavo) v eno, celovito zgodbo, ki bo prikazovala predstavo avtorja (ali skupine avtorjev) o šoli prihodnosti.

Beseda prihodnost naj vas, kot avtorja, ne omejuje preveč. Lahko je namišljena prihodnost, lahko je želena prihodnost … Razmišljajte o šoli prihodnosti, o načinu poučevanja/učenja, o izgledu šole prihodnosti, o učiteljih prihodnostih ali učnih pripomočkih. Skratka, v foto zgodbo lahko vključite vse, kar se še ni zgodilo in si želite, da bi se za otroke, ki prihajajo v šolo za vami. Bodite kreativni, saj domišljija, znanje in prihodnost nimata meja.

Ciljna skupina

Natečaj je namenjen učencem in dijakom slovenskih šol. Izdelek lahko pripravi tudi skupina učencev in/ali dijakov.

Navodila za pripravo gradiv natečaja

Priporočamo izdelavo foto zgodbe v programu, primernem za tako delo, npr.: Movie Maker, iMovie. Foto zgodbi naj bo dodano slovensko besedilo ali posnetek prebranega besedila in glasba.

Foto zgodba naj ne bo daljša od 90 sekund.

Prijavitelji natečaja ob oddaji izdelkov potrjujejo, da imajo moralne avtorske pravice nad izdelki ter da se za prenos le-teh na tretje osebe in označevanje avtorskih del uporabi standardna oblika licenc Creative Commons (CC). Prijavitelji natečaja morajo prav tako priskrbeti dovoljenja staršev, da se sme njihov otrok prikazovati v filmu in objaviti v javnem prostoru. Pridobljeno soglasje je obvezna priloga oddanega izdelka natečaja.

Merila ocenjevanja:

  • literarna skladnost in jezikovna prepričljivost,
  • skladnost kompozicije,
  • skladnost zgodbe kot celote,
  • izvirnost dela

Izdelki morajo vsebovati besedilo, glasbo in sliko ter naj bodo priporočene dolžine.

Vaš izdelek pošljite do 15. 5. 2014 na sirikt@zrss.si.