SIRikt 2014

26. – 30. 5. 2014

SIRikt 2014 - 26. – 30. 5. 2014

Odprta učilnica

S konceptom Odprte učilnice nadaljujemo zgodbo s SIRikt-a 2013. Letos jo posvečamo sodobnim pristopom k učenju in poučevanju z IKT, torej stopamo učencu naproti.

Odprta učilnica so raznovrstni učni otoki (deloma ločeni, a odprti učni prostori), pripravljeni za specifične, učencu prilagojene, oblikovane učne dejavnosti, z različno tehnologijo in sodelujočimi timi. Učenci/udeleženci v Odprti učilnici imajo na otokih možnost kombiniranega (blended) učenja, učenja na daljavo (on-line) učenja ali v živo (F2F – face to face) učenja. Odprta učilnica naj bi odgovarjala metodam, organizacijskim strukturam (oblikam) in tehnologiji 21. stoletja. IKT je zgolj orodje in ne vodilo, temelji na pristopu “prinesi svojo lastno napravo” (BYOD – bring your own device), na močni, prodorni brezžični povezavi, premiku k oz. na »oblake«, na mobilnosti ter izbranih tudi dereguliranih pristopih (povzeto S. Harris).

Odprta učilnica na SIRikt-u 2014 bo v dvorani Vitranc v petek, 30. 5. 2014, med 13.30 in 16.30. Organizirana bo v obliki učnih otokov, nekoliko oddaljenih prostorov za učenje oz. pouk. Učnih otokov bo 11, od tega 8 notranjih in 2 zunanja, s središčem, osrednjim prostorom, ki smo ga poimenovali agora (gr. agora trg, zbor). Na otokih bo vzporedno potekal pouk oz. dejavnosti. V predvidenem času za Odprto učilnico se bo pouk na posameznem učnem otoku izmenjal kar trikrat – trije krogi pouka po 40 minut (glej podroben program Odprte učilnice Sirikt 2014). Posamezen krog pouka v 60 minutah bo vključeval 40 minut, namenjenih pouku, 10 minut diskusiji in 10 minut menjavi med učnimi otoki. V naslednjem krogu se bo dejavnost bodisi ponovila ali zamenjala z drugo. Obiskovalci odprte učilnice bodo lahko prevzemali različne vloge: od povsem aktivnih udeležencev pri pouku oz. dejavnostih otoka, aktivnih opazovalcev pouka (hospitantov), bežnih, površinskih, zvedavih opazovalcev do firbcev.

V središču Odpre učilnice 2014 – Agori se bodo odvijale dobrodelne aktivnosti v sodelovanju s Slovensko filantropijo ter individualne aktivnosti povezane z dejavnostmi otokov Odprte učilnice.

Program odprte učilnice  (posnetek)
OTOK 1. krog dejavnosti
13:30–14:30
2. krog dejavnosti
14:30–15:30
3. krog dejavnosti
15:30–16:30
  Notranji otoki
1. Uporaba i-učbenikov Z i-učbeniki do bolj poglobljenega znanja kemije, Anita Poberžnik, Mariza Skvarč in Andreja Bačnik Modeli učenja z i-učbenikom,
Mojca Suban in Sonja Rajh
Z i-učbenikom do razumevanja Pitagorovega izreka,
Jerneja Bone in Mateja Sirnik
2. Z IKT podprto eksperimentalno delo Tablični računalnik kot sodoben eksperimentalni in didaktični pripomoček pri obravnavi dinamičnih sistemov v osnovni šoli, Lidija Grubelnik in Vladimir Grubelnik Uporaba tablice za eksperimentalno delo pri pouku fizike s podporo vmesnika Vernier,
Aljoša Kancler
Obravnavanje loma svetlobe z aplikacijo za merjenje kotov na fotografijah,
Jaka Banko in Milenko Stiplovšek
3. Naravoslovje z IKT Uporaba interaktivne prebivalstvene piramide pri pouku geografije,
Tatjana Kikec
Skupnost Scientix,
Alojz Blažič
Ali lahko spletemo pojmovno mrežo s tablico?,
Saša Kregar in Simona Slavič Kumer
4. Jeziki, knjižnično informacijska znanja in IKT Uporaba družbenih omrežij pri pouku,
Romana Fekonja
Bogatimo besedni zaklad ob pomoči spletnih virov in tabličnega računalnika/pametnega telefona,
Andreja Čuk in Romana Fekonja
Klasična jezikovna tema v novi preobleki,
Alenka Andrin, Andreja Čuk, Susanne Volčanšek
5. Mlajši otroci in IKT Prvi koraki v učenje postopkovnega razmišljanja,
Leonida Novak in Radovan Krajnc
Primeri dejavnosti kot spodbuda za učenje v vrtcu,
Urška Stritar, Karmen Usar, Vanda Femc, Jana Bergant in Katja Hozjan
EU-folio ali kako spodbujati sodelovanje in komunikacijo (pouk obveznega drugega tujega jezika),
Tatjana Lubej
6. IKT projekti Matematika, fizika, angleščina, biologija, IKT, skupaj? JA – e-Twinning!,
Tatjana Gulič
“Moje učenje” o ljubezni :). Zapisano v e-Listovnik!,
Saša Kregar, Leonida Novak in Tanja Rupnik Vec
Ustvarjalna učilnica – creative classroom (from SIRikt with love – projektno sodelovalno delo),
Simona Granfol, Jerica Glavan, Bernardka Radej, Andreja Pečovnik Mencinger, Maja Vičič Krabonja in Anita Poberžnik
7. Varna raba IKT Sem pametnejši od svoje mobilne naprave,
Marko Puschner
Sem pametnejši od svoje mobilne naprave,
 Marko Puschner
Sem pametnejši od svoje mobilne naprave,
 Marko Puschner
8. Računalniške izobraževalne igre Računalniške izobraževalne igre (učna ura iz predmeta e-izobraževanje),
Saša Divjak, Matevž Pesek in Alenka Kavčič
Računalniške izobraževalne igre (učna ura iz predmeta e-izobraževanje),
 Saša Divjak, Matevž Pesek in Alenka Kavčič
Računalniške izobraževalne igre (učna ura iz predmeta e-izobraževanje),
 Saša Divjak, Matevž Pesek in Alenka Kavčič
 
  Zunanji otoki
9. Družboslovje in IKT Po Kekčevi poti (mobilno učenje zgodovine v okviru zgodovinskega terenskega dela),
Ana Marija Blažič, Vilma Brodnik, Nejc Brus, Bojana Jović, Primož Kranjc, Marina Prpić in Dejvid Tratnik
Po Kekčevi poti (mobilno učenje zgodovine v okviru zgodovinskega terenskega dela),
 Ana Marija Blažič, Vilma Brodnik, Nejc Brus, Bojana Jović, Primož Kranjc, Marina Prpić in Dejvid Tratnik
Interpretacija okolja: teren in/ali sodobne tehnologije,
Aleš Smrekar, Mateja Šmid Hribar in Jernej Tiran
10. Šport, naravoslovje in IKT Raziskujmo ekosistem z določevalnimi ključi,
Saša Kregar in Kristina Prosen
Uporaba tabličnega računalnika pri športnem dnevu – orientacija na razredni stopnji,
Katja Vezjak
Telovadba možganov na prostem,
Nives Markun Puhan, Leonida Novak in Amela Sambolić Beganović

posnetek